artiini.com: Cerita Wayang Bahasa Jawa

Tampilkan postingan dengan label Cerita Wayang Bahasa Jawa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Cerita Wayang Bahasa Jawa. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 04 Januari 2020

Pandawa Lima (Dalam Bahasa Jawa)

Cerita Wayang Bahasa Jawa Crita : Pandawa Lima - Wayang sing paling digandrungi masyarakat iku lumrahe cerita kang megepokan karo serial M...

Lokapala (Bahasa Jawa)

Lokapala, miturut carita Jawa araning nagara, kang jumeneng ratu tedhak turune Bathara Guru. Nanging miturut buku-buku asli Indu, kayata ...

Jumat, 03 Januari 2020

Pandawa Kembar (Bahasa Jawa)

Cerita Wayang Mahabarata dengan lakon Pandawa Kembar dalam Bahasa Jawa Hmmm… Kakang Kurupati menyang Ngamarta nggawa prajurit sagelar s...

Kamis, 02 Januari 2020

Bathari Durga (Bahasa Jawa dan Indonesia)

Bathari Durga iku mula bukane duwe jeneng Dewi Pramuni kang sulistya ing rupa. Dewi Pramuni mendhem rasa tresna marang panguwasa tribuwan...